Laatupolitiikka

Yhtiön laatupolitiikan tavoite on toimittaa asiakkaillemme sovitut laatuvaatimukset ja suoritusarvot täyttäviä tuotteita sekä palvella heitä laitosten käyttö- ja huoltokysymyksissä. Tämä edellyttää, että koko henkilöstömme on laatutietoinen ja jokainen työntekijä on sitoutunut työssään laadun tekemiseen, jolloin saavutetaan hyväksyttävä laatutaso kaikissa valmistusvaiheissa.

Yrityksessä ylläpidetään RTL 201,204 ja 205 vaatimukset täyttävää laatujärjestelmää. Laatujärjestelmä perustuu SFS-EN ISO 9001 standardiin. Hitsauksessa noudatamme SFS-EN 729-3 laatuvaatimuksia.

Ympäristöpolitiikka

Yhtiön ympäristöpolitiikan tavoitteena on parantaa ja kehittää yhtiön ympäristöasioiden hoitoa. Tämä edellyttää, että jokainen henkilö ottaa omalta osaltaan huomioon ympäristöä koskevat asiat ja pyrkii toiminnallaan edistämään ympäristön hyvinvointia ja viihtyisyyttä.

Aiheutuvien ympäristövaikutusten tunnistamiseen, niistä aiheutuvien seurausten ehkäisemiseen ja korjaamiseen kiinnitetään huomiota. Yrityksen ympäristöjärjestelmä täyttää soveltuvin osin SFS-EN ISO 14001 vaatimukset.
Puh. (08) 462 643 • Fax (08) 462 645 • PL 67, 85101 KALAJOKI